Orhan Selim BAYRAKTAR

YAŞAM YOLU

Doğum tarihi:         8/2/1959

Doğum yeri:            Süleymanlı

Vatandaşlık:           TC ve NL,

Eğitim Durumu:

 • Kayseri ve Kayseri Sümer Fen Sümer Lisesi,
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) (1976-1985), (2018-2021)
 • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler (2018-2021)
 • Rotterdam Erasmus Üniversitesi Ekonomi Fakültesi ve  ‘School of Management’ Bölümü MBA Programı Finans Yönetimi  (1986-1991),
 • Diller: Türkçe, Hollandaca (Flemenkce) , İngilizce, Almanca, Rusca (2 kur)
 • Nederlandse Inst. Zorg en Welzijn Utrecht, Hollanda Sosyal Sistemi (Lisansüstü)
 • Hukukcular için Yeni Medeni Kanun Erasmus Ün. Hukuk Fakültesi

 

Meslek Formasyonu ve İş ve Çalışma Yaşamı:

 • Hollanda’nın Philips NV, Danışmanlık, Reorganisation Data Comm. System 1991
 • Transport ve Lojistik Nederland,  Proje Yöneticisi
 • FOCUS Nederland, Yönetim Danışmanı, iş ve proje geliştirme ve yönetme
 • KYBELE Ltd. Yönetim Danışmanı, Proje geliştirme ve yönetme, HRM uzmanı
 • Belediyelerde Uzmanlaşma
 • Hollanda İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda,
 • AB;nin en büyük limanı Rotterdam’da, Rotterdam Büyükşehir Belediyesinde,

Lahey  ve Amsterdam, Delft Belediyelerinde,

 • Hollanda’nın Amsterdam Büyükşehir Belediyesinde bürokrat olarak çalışarak devlet deneyimi edindim (Hollanda’da kamu ile yerel yönetimler ayrımı olmadığından belediyeler doğrudan devletin bir parçasıdır. Bu bağlamda örneğin; Belediye Başkanı Mülki İdare Amirdir).
 • Tarihsel süreçte Rotterdam Belediyesinin iki büyük projesinde önemli roller üstlendim: Kentsel Dönüşüm Projesinde ve bugün hala yankıları devam eden ‘Sosyal Yenilenme Projesi’nin 1991-1994 yılları arasında proje yürütme kurulunda bulundum.
 • Toplumsal katılımda Hollanda’ya örnek olan ve uluslararası alanda ses getiren birçok projenin yönetimini üstlendim. Türkiye’de Köy Enstitülerinin incelendiği ve örnek alındığı birçok projeyle Hollanda’da toplumsal yankı bulurken, projenin bitiminden sonra kurulan Sosyal Dinamo Vakfı’nda yöneticilik yaptım.
 • Rotterdam Belediyesi İş Danışma Kurulu’nda danışman olarak çalıştım, kent istihdamı yaratan, işsiz potansiyelinin eritilmesinde, Rotterdam ve Amsterdam kent ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasında uzman olarak katkılarda bulundum. Amore at Labore (Sevgi ve İş) raporum, kentlerde çözümler üretti.

  • Hollanda Belediyeler Birliği’nde Yerel Yönetimler Uzmanı:

  • Hollanda Belediyeler Birliği Türkiye Masası Yönetim Kurulu üyeliğim (dört üyeden oluşmaktaydı) dönemimde;

   Deprem bölgesi belediyelerinde kalkınma çalışmaları yaptım,

   Her yıl Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği’yle işbirliği çerçevesinde önemli bir bütçenin yerel yönetimlerin bilgi birikimlerini yükseltmeye yönelik projelerin yaşama geçirilmesi yönünde belirleyici bir rol üstlendim,

   Gülen Yüzler Projesi, Kocaeli İtfaiyesi’nin Modernleşmesi, Rehabilitasyon Merkezleri, Okullar, Kültür Merkezleri, Deprem Konutları gibi birçok projenin finansmanında; gerek karar verici, gerekse tasarlayıcı olarak önemli katkılarım oldu,

   Bu dönemde Hollanda adına ‘Belediyecilik’ anlamında geçtiğimiz dönemde; afet ve kent yönetimi, demokrasi ve yerel yönetimler, desentralizasyon, siyasal katılım, şeffaflık ve demokrasi, su ve kent, iş yaşamı ve kent, şehir ekonomisi, bilişim ve kent, Kent konseyleri, Yerel Gündem 21 gibi konularda Türkiye’nin çeşitli kentlerinde konferanslar verdim ve eğitici çalışmalarda bulundum. Bunların izlerini AKP’nin (olumsuz niyetli düzenlemelerini de dahil ederek) hazırladığı Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimlerle ilgili tasarılarda yakından gözlemlemekteyim.

   Rotterdam-İstanbul ve Amsterdam-İzmit belediyelerini ve birçok başka belediyemizi ‘Kardeş Belediye’ olmaları için belediyeler arası işbirliğini sağlamakla birlikte, bazı Türk belediye yönetimlerinin Hollanda’ya davet ve konuk ederek ilişkilerin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesinde, kardeşlik bağlarının oluşumunda katkı yaptım.

   Türkiye’den bazı belediyelerin ve kuruluşların Hollanda’da uygun partner aramalarına yardımcı olma yanında, birçok master ve kurs programlarına Türk öğrencilerin yerleştirilmesinde; IHS-Yıldız Teknik ve Eindhoven-Muğla gibi kentlerin ve üniversitelerin işbirliğine ve İstanbul-Rotterdam ve Izmit-Amsterdam sanayi ve ticaret odalarının işbirliğinde etkin arabuluculuk yaptım.

   17 Ağustos 1999 Marmara depremi felaketinden sonra, başta Rotterdam’dan Gölcük’e ve uluslararası birçok kurumdan deprem bölgesi kentlerine milyonlar düzeyindeki finansal yardımın sağlanmasında etkin rol aldım.

  • Hollanda Belediyeler Birliği’nde 2000 yılından günümüze ‘yerel yönetimler uzmanı’ olarak konferanslar veriyorum.

  • Medya Sektörü’nde:
  • Hollanda medyasının büyük kurumu, MIRA Media Grupta (TV, İnternet ve yazılı basın alanlarında) 13 yıl Yönetim Kurulu üyesi olarak  görev yaptım.:
  • Yönetim danışmanlığı, TV programcısı, köşe yazarlığı, olarak gazetecilik yapmaya devam ediyorum.
  • Management-Personel Yönetimi ve Proje Geliştirme üzerine şirketimle  Hollanda, Türkiye, Japonya, Indonezya, Çin, Almanya, Rusya bağlantılı ekonomik ilişkilerle girişimci olarak çalıştım. (Türkiye nin önünü açabilecek projeler)
  • MKB Nederland (Ulusal Kobiler Örgütü) Rotterdam Bölge Platformu saymanlığı.
  • Hollanda’nın en büyük Ticaret ve Sanayi Odası olan Rotterdam Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun ilk ve bugüne değin tek Türk üyesi olarak 2006-2009 yılları arasında görev yaptım.

   

  Hollanda’da Siyaset:

  • Parti Görevleri;
  • 1989’de Hollanda Sosyal Demokrat İsçi Partisi’ne (Partij van de Arbeid-PvdA) üye oldum,
  • 1993-2001 yılları arasında PvdA Rotterdam örgütü adına 7 defa PvdA Büyük Kurultay delegeliği (5 delegeden birisi),
  • 2002-2007 yılları arasında PvdA Rotterdam Hesap Kontrol Komisyonu üyeliği,
  • 1990, 1994 ve 1998 yıllarında PvdA Rotterdam seçim kampanyası yürütme kurulu üyeliği,
  • Yerel ve ülkesel olmak üzere; Avrupa, sosyal refah, çevre, imar ve iskan, ülke mimarisi, uyum(entegrasyon) ve azınlıklar, vergi politikası, iş piyasası gibi konularda komisyon başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlendim ve raporların yayımlanmasını sağlayarak parti politikalarında etkin oldum,
  • Türklerin siyasete katımları ve siyasette temsillerinin sağlanması için öncü bir rol üstlenerek PvdA’da bu konuları amaçlayan Komisyonların kurulmasını sağladım,
  • Sosyal Demokrat kardeş partiler PvdA ve CHP’nin ilişkilerini güçlendirmesi için dönemin CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’ın Hollanda’da konferans vermesini için başarılı çalışmalar yürüttüm.
  • Toplumdaki saygın konumumdan, PvdA Genel Merkezinin zaman zaman fikrini almak için başvurduğu bir siyasiyim. (Crisis Management).
  • Parti “Beyin Fırtınası” ekiplerinde gelişmelere katkıda bulundum.

  Temsil Görevleri;

  • 1994-1998 yılları arası Kralingen Belediye Meclis üyeliği,
  • PvdA Belediye Meclis Grup başkan vekilliği,
  • Belediye Meclisi Hesap Kontrol Komisyonu Başkanlığı,
  • İktisat ve maliye, toplumsal katılım, iş piyasasına katılım konularında grup sözcülüğü,
  • Yaptıklarım ve üstelediğim görevlerle 1994-1998 yıları arasında parti politikalarının biçimlendirilmesinde etkin bir rolüm oldu. Yerel Yönetimlerde ilk Türk Politikacılardan birisiyim
   • 1998-2002 ve 2002-2006 yılları arasında Rotterdam Anakent Belediye Meclis üyelisi olarak;
   • Toprak, İmar ve İskân Politikaları,
   • Şehir Planlaması,
   • Personel ve Yönetsel Örgüt Yapısı,
   • Personel Politikası ve Toplu Sözleşme,
   • Özelleştirme ve Kent Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
   • İş piyasasına katılım ve inovasyon,
   • Kent Mimarisi,
   • Kent Ekonomisi,
   • İletişim, Enformasyon ve Bilişim Teknolojileri,
   • Sosyal ve Siyasi Katılım,

   konularda grup sözcülüğü yaptım.

   • Rotterdam Anakent Belediye Meclisine seçilen ilk Türk olarak aşağıdaki projelerde katkım oldu;
   • İmar Encümenliğinde Rotterdam kentinin yeni mimari gelişimine katkılarıyla yeni boyutlar ekleyen; e-kent, e-katılım, e-­devlet projelerinin yaşama geçirilmesi,
   • Dünyanın en büyük ikinci liman kenti olan eski Rotterdam limanlarının yeniden boyutlandırılmasıyla kente kazandırılması,
   • Geçmiş mirasıyla bilinen kent ormanlarının ‘Milenyum Ormanı’ tasarısıyla unutulamayacak şekilde yeniden yapılandırılması,
   • Rotterdam’in ‘2001 Kültürel Başkent’ olarak yaşama geçirilmesi, ayrıca bu projede göçmenlere yönelik yeni kültürel imkanların ve programa dahil edilmesinin sağlanması,
   • Sunduğum önergeler sonucunda 2003 yılının ‘Su Yılı’ olarak programa alınmasının sağlanması,
   • Göçmenlerimizin Hollanda’da sosyal-toplumsal ve kültürel yaşama katılımları yolunda destekleyici projelere katkım,
   • Rotterdam için Avrupa Birliği nezdinde çeşitli lobi çalışmaları. Bu anlamda Brüksel’i yakından tanımakla birlikte Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecini başladığı 1999 yılından beri üst düzey yöneticilerle yakın ilişkilerim içindeyim,
   • Dünyada ve ülkemiz dışında bir ilk olarak Rotterdam Konservatuarında ‘Türk Müziği Bölümü’ açılması sağlayacak siyasi zeminini oluşturdum,
   • Çevrecilik faaliyetleri doğrultusunda TEMA Vakfını Hollanda’da kurarak yakin işbirliği içinde ve Konya’da Rotterdam Ormanının kurulması yanı sıra çevre konulu birçok proje gerçekleştirdim
   • gibi somut projelerde lokomotif bir karakter olarak dikkat çeken bir siyasetçi olmam beni başta Rotterdam olmak üzere tüm Hollanda toplumuna tanıttı.

    

   Sivil Toplum Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

   • 1968 yılında Hollanda-Türkleri tarafından ilk kurulan STK’lardan olan HTIB’de (Hollanda Türkiyeli İsçiler Birliği) e. yönetim kurulu üyeliği,
   • Hollanda Türk Kobiler Birliği  e yönetim kurulu üyeliği,
   • Türk Öğrenci Derneği Kurucular Kurulu üyeliği,
    • Hollanda’da Türk Gençlik Kulübü Vakfı tavsiye komitesi üyeliği ve onur-üyesi,
    • 1997 yılında Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği (HADD) kurucu genel sekreteri
    • Hollanda TEMA Vakfı (halen) Mütevelli Heyeti üyeliği , (Sayın Nihat Gökyiğit le beraber)
    • 1919 Stratejik Araştırmalar Vakfı (1919 VAKFI) (halen) başkanlığı,
    • Sahne Kültür Sanat Kurumu Kurucu üyeliği,
    • Sivil toplum ve gönüllülük çalışmalarımda; özellikle Türkiye’deki siyasi sürecin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve yurtdışında yaşayan Türklerin demokrasi mücadelesinde Hollanda birikimini dikkate alarak; hem Hollanda’da hem de Türkiye’de etkin yerlerini almaları bakımından liderlik göreviyle, önemli bilinçlendirici çalışmaların yapılmasında öncülüğüm olmuştur.

     

    Ödüllerden Bir Bölümü

    • Kocaeli Belediyeleri “büyük hizmet ödülü”, Giresun “fahri hemşehrilik beratı”,
    • İTÜ Teknopark ödülü, TEMA Teşekkürleri...
    • Japon-İndonezya Komitesi teşekkür ödülü,
    • Konya Karapınar, Beşiktaş, Çankaya, İzmit, Gölcük, Marmara ve Akdeniz Belediyeler Birliği plaketleri

     

    Türkiye’de Siyaset ve CHP:

    • Geleneksel olarak CHP’li olan bir ailenin Köy Enstitülü bir babanın çocuğu olarak 95li yıllardan CHP Kayseri/Kocasinan İlçesinde örgütünde ‘Kay 878708936759’ numarayla kayıtlı üyeyim,
    • Gençlik yıllarımda CHP Çankaya çevrelerinde aktif idim,
    • Sayın Baykal’ın ve başka CHP temsilcilerinin Hollanda Sosyal Demokrat İşçi Partisi davetlisi olarak konuk edilmesi vb çabalarında etkin rolüm oldu.
    • Dönemin CHP Genel Başkan Sayın Deniz Baykal’ın görevlendirmesi üzere; Avrupa Sosyal Demokratlarında Parti ve Liderlik organizasyonu, Üniversite Seçme Sınavını Kaldırma, İş ve Eğitim Dünyasında Eşgüdüm gibi çeşitli raporları sundum.
    • 2002 Ocak ayında dönemin CHP Genel Başkan Sayın Deniz Baykal tarafından CHP Hollanda örgütünün oluşturulması amacıyla CHP Hollanda temsilcisi olarak görevlendirildim. Halen oluşum için (Siyasi Partiler) yasa değişikliği bekliyoruz.

     

    Yukarıdaki özgeçmişime bağlı olarak CHP’ne katabileceğim kalitem;

    • Denizcilik ve Gelişimi,
    • Sosyal Sistem sigortalar, ödenekler, iş ve yaşam bağlantısı, (Hollanda gelişimine katkı)
    • İmar ve iskan politikaları, Konut politikaları ve konutların bölüşümü,
    • Kültür ve sanat politikaları,
    • Finansman ve vergi sistemi,Uluslararası finansman,
    • Bütçe ve Bütçe planlaması, AB Bütçeleri
    • Özelleştirme ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
    • Personel Politikaları ve Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması
    • Yerel yönetimler (belediyecilik),
    • Kentleşme, kent ekonomisi, mimarisi ve gelecek planlaması (kentsel dönüşüm),
    • İletişim Enformasyon ve Bilişim teknolojileri (e-devlet uygulamaları),
    • Engelli Dünyasında her zaman aktif oldum.
     • Su idaresi ve Çevre politikaları,
     • Avrupa Birliği, Dış-Türkler (özellikle Avrupa),
     • Inovasyon, inovasyon, inovasyon
     • Uluslararası Sosyal Demokrat dayanışma ve işbirliği (Socialist International ve PES),
     • Toplumsal katılım ‘participation’ (Halk’ın yönetime katılımı),
     • İş piyasasına katılım ve girişimcilik,
     • Parti Siyasası, Parti Programı, Yerel Yönetimler, Projeler

      

     konularında yetkin biri olarak deneyim sahibiyim. Ayrıca bu konularda çok sayıda TV programı, makale, konferans, rapor,  eser ve çalışmalarım bulunmaktadır.

Orhan Selim Bayraktar


 Almanya'da  gerçekleştirilen Avrupa Cumhuriyet Halk Partisi Birlikleri kuruluş toplantısı